1 เมษายน 2562 ผนึกกำลังทุกภาคส่วนลำปางลดปัญหาฝุ่นละออง

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_362256/

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำปาง เปิดเผยถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองทั้งค่า PM2.5 และค่า PM10 สูงเกินมาตราฐาน ว่าสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดลำปางนั้น ยังคงน่าเป็นห่วง เนื่องจากในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูง สาเหตุมาจากไฟป่าในพื้นที่ผนวกกับสภาพอากาศถ่ายเทไม่สะดวก ซึ่งได้ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่กลางแจ้งเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ และเพิ่มความเข้มข้นในการแจ้งเตือนดับไฟ และบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้ลักลอบเผา และจากการที่ติดตามข้อมูลของกรมอุตุฯ ทราบมาว่าในช่วง 2-3 วัน จากนี้ในพื้นที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง จึงหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการลดปริมาณฝุ่นในพื้นที่ได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ยังได้มีคำสั่งให้สาธารณสุขจังหวัด ดำเนินการติดตามสถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากหมอกควันอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งแนะนำการใช้หน้ากากอนามัยแก่ทั้งผู้ป่วยและประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงให้ดูแลป้องกันตัวเองจาก ฝุ่นละอองขนาดเล็กได้อย่างเหมาะสม